રિસેશનની કહાણી

આજકાલ પેપર જ્યારે ખોલ્યું,રિસેશનનું મથાળું ચમક્યું,
નોકરી ગઇ-ધંધા ગયા,શેરબજારનું ગાડું પણ અટક્યું…

યુવાનોમાં હાહાકાર અને વેપારીઓ છે ડામાડોળ,
નેતાઓનાં ઠાલાં વચનોથી વાતાવરણ છે ઝોલંઝોલ્…

રુપિયો ગગડ્યો-ડોલર બગડ્યો-મંદી મારતી જાય,
તોય પાછી નેનો ની માંગ હર દિન વધતી જાય…

મંદી-મોંધવારીથી જ્યારે પ્રજા ત્રસ્ત થતી લાગી,
ત્યારે જ કોઇ રોગચાળાએ વધું સ્થિતી બગાડી…

રિસેશનનાં આ યુગમાં પણ ધંધો એક જામ્યો,
હોસ્પિટલનાં મંદિરનો શંકર વધું ભક્તજન પામ્યો…

આજે નહિ તો કાલે રિસેશન ઘેર જાશે,
ધંધા પાછા ફૂલશે-ફાલશે નોકરીઓની મ્હેર થાશે…

આવી રડતી-હસતી છે રિસેશનની કહાણી,
આતુરતાથી રાહ જુએ સૌ આવે એના વળતાં પાણી…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.